Messaging-campaign-tool

Campaign Tool

Det ska vara lätt att skicka SMS, både enstaka och stora volymer. Med Spirius användarvänliga och webbaserade kampanjverktyg får du tillgång till en rad möjligheter. Till exempel SMS i Flash-format, ställa in valfri avsändare och tidsstyra utskicken.

Här ser du några av funktionerna i kampanjverktyget:

  • Läs in CSV-fil med telefonnummer (enbart telefonnummer eller flera kolumner med information, t ex namn). Informationen kan sedan flätas i SMS:en. Om du skriver Hej %1 ersätts %1 med informationen i andra kolumnen i Excelfilen. Enda kravet är att första kolumnen alltid innehåller telefonnummer (och anropas %0). Du kan ha upp till 5 kolumner med information plus telefonnummer.
  • Du kan sätta valfri avsändare för dina SMS.
  • Ställ in hur länge ditt SMS ska försöka nå mottagaren (Validity Period).
  • Ställ in när ditt SMS ska skickas ut, (First Delivery Attempt).
  • Möjlighet att skicka SMS i Flash-format (sparas inte i inboxen utan visas bara som en flash på skärmen).
  • Klarar att skicka upp till 1530 tecken långa SMS (max 10 SMS via concatenated SMS).
  • Se status på alla skickade SMS.
  • Kunna ta emot svar på SMS (om du angivit ditt egna Virtual Number som avsändare).

Kvalitet

Som kund hos Spirius blir du automatiskt användare av en rad kvalitetstjänster. Både gällande leverans, tillgänglighet och redundans.

Relationer

För Spirius är samarbete med kunderna viktigt. Att vara lyhörda och ha ambitionen att bli en effektiv partner.

Fördelar

Du ska alltid kräva det bästa från din leverantör av meddelandetjänster. Med spetsteknik och attraktiva priser är Spirius allt du kan önska dig.