Messaging---Mail-to-sms

Mail2SMS

Tjänsten Mail2SMS gör att du kan skicka e-post som blir ett SMS eller vice versa. Det fungerar både för inkommande och utgående SMS och du kan använda valfri e-postklient.

Med Mail2SMS kan du snabbt komma igång utan att lägga tid på avancerad programutveckling. Maila [telefonnummer]@mail-sms.se så lägger Spirius upp din mailserver för att godkänna SMS från ditt konto. Du behöver ha din egen mailserver för att använda tjänsten utgående e-post -> SMS.

Mail -> SMS

Skicka mail från valfri e-postklient till mailaddress [MSISDN]@mail-sms.se, vilket skickar det som ett SMS. Det fungerar enbart på din egen mailserver, inte gmail eller hotmail.

SMS -> Mail

Skicka SMS till ett Virtual Number som levereras till en förutbestämd mailadress.

Kvalitet

Som kund hos Spirius blir du automatiskt användare av en rad kvalitetstjänster. Både gällande leverans, tillgänglighet och redundans.

Relationer

För Spirius är samarbete med kunderna viktigt. Att vara lyhörda och ha ambitionen att bli en effektiv partner.

Fördelar

Du ska alltid kräva det bästa från din leverantör av meddelandetjänster. Med spetsteknik och attraktiva priser är Spirius allt du kan önska dig.