Spirius lanserar idag SPIRIlookup, en tjänst för att kunna slå upp ett enskilt telefonnummer för att t.ex. få fram vilken mobiloperatörnumret tillhör. Spirius lanserar tre typer av olika tjänster nivåer:

  • Basic Sweden: ger både Service Provider ID (SP_ID) kod och nätverkskod MCCMNC. Enbart för svenska nät.
  • Basic: ger nätverkskod MCCMNC genom SRI-SM (Send Routing Information for Short Message). Fungerar även i andra länder än Sverige.
  • Advanced: ger all information som i Basic och ger dessutom aktuella MSC-Gateway adressen, vilket ger information om i vilket land abonnenten senast var aktiv i.

Man kommer åt SPIRIlookup via HTTP / HTTPS-protokollet.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.