”Att vara närvarande bland ledarna för telekombranschen är något vi helt enkelt inte kan missa”

säger Jonas Rexeke, VD på Spirius. ”Detta ger oss nya affärsförbindelser och det är spännande att visa upp våra nya produkter på denna global arena och visa de möjligheter som skandinaviskt meddelandeoperatör ger. Jag vet att våra produkter står sig starkt bland konkurrenterna”, avslutar Jonas.

Vill du träffa Jonas Rexeke, Spirius, så finns han på Business Sweden monter eller förboka ett möte, skicka ett SMS till +46 733 317001 eller e-post jonas.rexeke@spirius.com.

Mobile World Congress hålls i Barcelona 25-28 februari 2013.