Signaltransport

Vi erbjuder förbindelser för signaltransport mellan olika geografiska punkter.

  • Punkt-punkt - Sammankoppling av två geografiskt skilda enheter. Teknisk lösning och kapacitet varierar beroende på lokala förutsättningar.
  • Sekundärt managementnät - Dedikerat "out-of-band" nät för management av exempelvis transmissionsutrustning. Då managementtrafik skiljs från payload kan NOC fortsätta övervaka och tekniker felsöka trots avbrott i eget nät.

Kompletterande tjänster

  • Monitorering/övervakning - För att säkerställa att vi håller vad vi lovar har vi en egen övervakningsfunktion.
  • Förvaltning - Förvaltning/drift/underhåll av noder och annan infrastruktur.