1. Definitioner

 • SPIRIUS AB med organisationsnr 556788-4183, nedan kallat
  ”Spirius”.
 • ”SMS Gateway” avser Spirius meddelandeplattform.
 • ”Mobilnät” avser mobilnäten (främst GSM, 3G och LTE) i hela världen där Spirius kan kommunicera med deras abonnenter direkt via egen SMSC eller indirekt via andra SMSC:er.
 • ”Trafiken” avser överföring av SMS-trafik i Mobilnätet.
 • ”SMS” avser SMS meddelande på 160 tecken/7 bitar, 140 tecken/8 bitar eller 70 tecken/16 bitar.
 • ”Icke-Begärd Trafik” avser SMS-meddelanden som skickas utan föregående begäran av slutanvändare och som innehåller marknadsföringsinformation eller annan
  kommersiell eller ickekommersiell information (s.k. spam)
  vilken inte har begärts av slutanvändaren. Vidare innefattar
  definitionen ”Icke-Begärd Trafik” SMS-meddelanden som
  skickas med oriktig eller bristfällig information om
  avsändaren.
 • ”Prisbasbelopp” avser prisbasbelopp enligt definitionen därav i lagen om allmän försäkring (1962:381). För
  information om aktuell Prisbasbelopp, se URL: www.skatteverket.se.