Med vår nya, internationella grossisttjänst SPIRIsmsc når man över 500 mobilnät runt hela världen till väldigt bra priser. SPIRIsmsc använder SMPP som API och är designad för att klara hög kapacitet. Tjänsten är anpassad för internationella aggregatörer som enkelt kan ansluta sig direkt till vår SMSC. SPIRIsmsc har flera helt unika funktioner.

SPIRIsmsc är en egenutvecklad tjänst, specialdesignad för internationella aggregatörer.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.