Ta betalt via SMS

Med SPIRIpay kan du ta betalt för dina tjänster via SMS. Du fastställer det pris som kunden ska betala för ett SMS. Beloppet kan sättas från 3 upp till 200 SEK. I speciella fall, efter tillstånd, kan priset uppgå till maximalt 600 SEK. Kunden debiteras kostnaden på fakturan från sin operatör och Spirius ser till att betalningen för SMS-meddelandet överförs från operatören till ditt konto.

Även kortnummer

I SPIRIpay ingår även kortnummer för dina inkommande SMS. Kortnummer kan även användas enbart för inkommande SMS utan betalning. Det kostar då som ett normalt SMS. Med kortnummer blir det lättare att kommunicera dina tjänster och enklare för kunden. Kortnummer och betal SMS gör det lätt att ta emot mikrobetalningar, utan att blanda in kreditkort eller banker.

Eget kortnummer eller delat

I SPIRIpay väljer du om du vill ha ett helt eget kortnummer eller om du vill dela ett. Delar du kortnummer ingår fem prefix som anges först i SMS:et (måste dock vara till en och samma tjänst). Väljer du att ha ett eget kortnummer komma alla SMS till detta nummer skickas vidare till dig.

API

Till SPIRIpay erbjuder vi ett HTTP GET API som gör det väldigt enkelt att ansluta sig till oss.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.