Spirius är nu auktoriserad av Svenska Post- och telestyrelsen (PTS) som svensk mobiloperatör med nätverkskod 240 45. I och med detta får Spirius också tillgång till 10 000 egna nya svenska Virtual Number.

I samband med detta har Spirius också tecknat avtal med Telia Carrier för nationell och internationell signalering och införskaffat egen infrastruktur som Short Message Service Center för SMS (SMSC). Spirius har nu skrivit samtrafikavtal med samtliga svenska mobiloperatörer. Spirius SMS-produkter är härmed ännu mer kompletta och vi är nu en ledande SMS-leverantör i Sverige.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.