För att en kund ska kunna svara på ett SMS-utskick krävs virtuella telefonnummer. Spirius har länge haft svenska Virtual Number, men har nu utökat antalet länder med egna Virtual Number till hela 48 stycken.

– Förutom att det ser bättre ut att använda ett lokalt nummer där tjänsten används, så blir det billigare att svara till, förklarar Jonas Rexeke, VD för Spirius. Extra bra när dina kunder finns på flera olika marknader.

En tilläggsfunktion, som hittills bara finns i Sverige, är att kunna lägga till upp till 4 siffror i numret vilket i sin tur gör att du kan få upp till tiotusen unika adresser, vi kallar det för Extended Virtual Number. En jättebra funktion om man exempelvis har ett hundratal anställda där alla vill kunna skicka SMS via datorerna och kunna få SMS svar tillbaka till datorn.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.