– Det är nästan ett fullskaligt kontrollrum för ditt konto, berättar Jonas Rexeke, VD för Spirius. Vi släpper in kunderna som få gör, vilket beror på att vår plattform håller mycket hög kvalitet och är driftsäker. Vi vågar visa trafikdata i realtid och ge kunden tillgång till alla kontoinställningar utan att behöva kontakta oss.

Kundwebben tillåter flera användare per kund, t ex drifttekniker, support, utvecklare, ekonomipersonal och VD. Du kan se status på dina skickade SMS och göra egen felsökning, göra nummeruppslag, se alla avtal och prisplaner, anmäla dig för trafikrapporter och felmeddelanden, ställa in larm med olika gränsvärden, med mera. För utvecklare finns olika api-specar för nedladdning.

– Vi erbjuder en transparens som är ovanlig inom vår bransch, och detta är bara en början, vi kommer att utveckla kundwebben vidare framöver, avslutar Jonas Rexeke.

Befintliga kunder behöver kontakta Spirius för att få tillgång till kundwebben. Nya kunder ansluts per automatik.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.