Nya SMSC och ökad kapacitet

Spirius har satt upp två nya SMSC (SMS-centraler) för att kunna erbjuda redundans för svars-SMS till virtuella nummer. Arbetet har skett i nära samarbete med Telia Carrier och City Networks. Spirius har sedan 2012 erbjudit två geo-redundanta siter för mobil-terminerande SMS. Från och med i år kan vi även erbjuda geo-redundans för SMS från mobiltelefoner till Spirius svenska virtuella nummerserier.

Dessutom har vi ökat kapaciteten för mobil-terminerande SMS.

– Flera kunder har noterat att den serverlast som visas i Spirius kundportal har gått ner jämfört med förra året, säger Martin Kristell, utvecklare på Spirius. Detta reflekterar den ökade kapaciteten. 100% motsvarar den trafik som vi kan få ut i realtid utan buffring.

För mer information kontakta Martin Kristell.