Spirius har genomfört en större uppdatering av sin trotjänare SPIRIweb som är ett användarvänligt och kraftfullt webbverktyg där du får tillgång till en rad möjligheter att göra SMS-utskick. Det är främst användargränssnittet som har fräschats upp och blivit enklare, men det finns också några nyheter.

– En ny funktion är ett kontaktregister där man kan skapa grupper och ladda upp Excel-filer med telefonnummer och namn, berättar Jonas Rexeke, VD för Spirius. Tidigare var man tvungen att ladda upp en ny fil inför varje utskick. En annan nyhet är att man kan ange telefonnummer på vilken form man vill och att dubbletter sorteras bort automatiskt.

Ytterligare en smart funktion är att man kan skapa en speciell grupp som får ett eget virtuellt nummer. Sedan kan man skicka ett SMS till det virtuella numret direkt från sin mobil och SMS:et skickas vidare till alla medlemmar i gruppen. Huruvida medlemmarna kan chatta via det virtuella numret går att konfigurera.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.