Under julhelgen sjösätter Spirius en uppdaterad version av sin plattform. Det har varit ett långt projekt som främst syftat till att förbättra stabilitet, tillförlitlighet och till att uppdatera alla ingående komponenter.

– Detta gör det enklare att underhålla plattformen i framtiden och gör den ännu tillförlitligare. Vi kommer också att byta ut de virtuella servrar vi använder idag för att få mer kapacitet och snabbare maskiner, säger Martin Kristell, CTO på Spirius.

Det har varit ett omfattande projekt som har pågått under hela 2019.
– Alla kunder kan vara lugna, försäkrar Martin Kristell. Alla APIer och allting annat kommer att se likadant ut och fungera på samma sätt som tidigare. Dock kommer de nya virtuella servrarna att ha nya IP-adresser, som säkerhetsmedvetna kunder kan behöva lägga till i sina brandväggar för att fortsatt kunna ta emot DLR och SMS till Virtuella nummer.

För mer information, kontakta Martin Kristell.