Under många år har operatörer och teknikbolag försökt hitta en standard för positionering inomhus, men utan att nå ända fram. Nu blir Spirius återförsäljare av ett nytt positioneringssystem som löser problemet.

Att positionerna människor och föremål inomhus utan GPS är affärsidén. Genom att sätta upp referensstationer i din byggnad och förse föremål, eller personer, med en särskild tagg så blir det enkelt att hålla koll via dator eller mobil. Tekniklösningen kommer med ett eget affärssystem, men kan även kopplas mot befintliga affärs- eller logistiksystem. I grunden finns ett europeiskt teknikutvecklingsföretag som nu har valt Spirius som svensk återförsäljare.

– Det finns absolut ett behov av inomhuspositionering, både för att kunna ha koll på dyr utrustning och att minska stöldrisken. Man kan också se behovet av att exempelvis personlarm för att en väktare ska kunna jobba ensam i ett stort byggnadskomplex. Större lagerlokaler, sjukhus, industrier eller gigantiska gallerior är också miljöer som skulle kunna använda tekniken, berättar Jonas Rexeke, vd på Spirius.

Basstationerna sänder via ett eget radionät som läser av taggarna. Tekniken kan även användas utomhus i nästa steg, då den även ska kunna positionera via GPS.

– Vi tycker att tekniken är intressant och passar vår IoT-profil, säger Jonas Rexeke. Nu vill vi hitta samarbetspartners som vill testa.

Har du ett behov av att veta var dina saker befinner sig, eller vet du någon som skulle behöva? Tveka inte att höra av dig till Spirius.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.