Svenskarna föredrar SMS

När det handlar om brådskande information är fortfarande SMS det som används mest i Sverige enligt Internetstiftelsens senaste mätning.

”Svenskarna och internet” är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället. I Internetstiftelsens senaste mätning över brådskande samhällsinformation blir det tydligt att SMS överlägset är den kanal som samtliga, oavsett ålder, föredrar. Lika rörande överens är befolkningen om att e-post är det näst bästa alternativet. Därefter går åsikterna isär.
De som är 76 år eller äldre har samma förstahandsval som övriga befolkningen för både brådskande (SMS, 47 procent) och allmän (e-post, 29 procent) samhällsinformation, men är inte lika övertygade som befolkningen (SMS, 76 procent respektive e-post, 42 procent).

– Det här visar tydligt att SMS fortfarande är att räkna med. Det har också visat sig under pandemin att SMS är en samhällsviktig funktion för andra saker, som leveranser av mat med mera, säger Jonas Rexeke, vd på Spirius.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.