Säkra anslutningar för styrning, mätning och transaktioner

Vi erbjuder säkra anslutningar för olika tillämpningar. Tjänsterna lämpar sig för kritisk kommunikation eller IoT-applikationer där vetskapen att trafiken är skild från Internet är viktigare än hög bandbredd. Vi kan leverera via mobilnät.

Exempel på applikationer:

  • Fastighetsautomation - Säker anslutning av DUC:ar för styrning av värme, ventilation m.m.
  • Inbrottslarm - Överföring av larm till larmcentral.
  • Passagesystem - Anslutning för administration och övervakning av passagesystem.
  • Porttelefon - Anslutning avsedd för uppringande porttelefon.
  • Kameraövervakning - Anslutning av digital övervakningskamera.
  • Hiss-/nödtelefon - Anslutning av analog hisstelefon till hissjour.
  • Mätvärdesinsamling - Insamling av förbrukningsdata. Exempelvis värme, vatten, el.
  • Betaltransaktioner - Betalningsinformation i parkeringsautomater, varuautomater m.m.
  • ATM och kortterminaler - Säkring av korttransaktioner.