I och med lanseringen av nya www.spirius.com så släpps även en site för alla utvecklare med specifikationer, programkod- och API-exempel, öppen för alla som ska utveckla mot någon av Spirius alla tjänster och API.

– De flesta arbetar på det viset idag, konstaterar Jonas Rexeke, VD på Spirius. Framför allt handlar det om att sänka trösklarna för alla inblandade. Tidigare skickade vi ut specifikationer som PDF-dokument. Det kunde innebära att vissa kunder satt med gamla versioner och det fanns inget bra sätt att avgöra ifall man hade den senaste versionen.

Nu har vi en öppen site (dev.spirius.com) där vi samlat alla specifikationer, programkod- och API-exempel. De är lätta att överblicka i menyn och det är enkelt för support att skicka rätt länk till kunden vid supportärende. Mycket smidigare för alla helt enkelt.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.