LTE-M för smartare IoT-lösningar

LTE-M är en radioteknikstandard som använder befintligt 4G/LTE-näten för att möjliggöra ett stort antal IoT-enheter och tjänster. Spirius erbjuder nu detta på befintliga smarta IoT SIM-kort.

LTE-M stöder funktioner som drastiskt minskar IoT-enheternas energiförbrukning, vilket kan resultera i en batteritid som varar mer än 10 år.
– Det är praktiskt, exempelvis för enheter på containrar. Om terminalen stöder det, går det även att tillfälligt vrida upp hastigheten för exempelvis en uppdatering av firmware, berättar Jonas Rexeke, vd på Spirius.

LTM-E stöds av all betydande mobilutrustning och fungerar även med 2G och 3G-nätet. Standarden drar nytta av alla säkerhets- och sekretessfunktioner i mobilnätverk, såsom stöd för användaridentitetssekretess, enhetsautentisering, dataintegritet och identifiering av mobil utrustning.
Spirius erbjuder LTE-M standarden LTE Cat M1 med fallback 2G och med batterisparfunktionerna eDRX och PSM. Även roaming till de nordiska länderna fungerar.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.