NODA är ett företag som erbjuder digitala tjänster inom energisektorn, främst till fjärrvärmebolag och fastighetsägare. Deras mätdata går via Spirius IoT-lösning.

Många större fastighetsägare har en värmecentral som de är nöjda med, men ett flertal hade kunnat spara 10-12 procent av sin uppvärmning med hjälp av smarta tjänster. Något som både är ekonomiskt och bra för miljön. NODA erbjuder tekniklösningar som optimerar energiförbrukningen både i fastigheter och i fjärrvärmenät.

– Vi adderar sensorer i fastigheten som läser av inomhustemperatur, utomhustemperatur och undercentralens flöden. Dessa data skickas till en molnbaserad plattform som processar informationen och skickar styrsignaler tillbaka som kan anpassa förbrukningen. Det är inte så att vår lösning tar över alla styr- och reglerfunktioner i huset, men ger en knuff i rätt riktning, säger Martin Borgqvist, Chief Commercial Officer på NODA, och tillägger att kunden också får ett webbaserat gränssnitt för att kunna övervaka sina flöden.
De sensorer som samlar in data använder sig av Spirius IoT SIM-kort för att kommunicera.

– Vi måste säkerställa tillgången till data på ett bra sätt. Det finns en mängd andra protokoll idag, men Spirius lösning är pålitlig och kostnadseffektiv. Samarbetet fungerar bra, säger Martin Borgqvist.
Jonas Rexeke, vd på Spirius, ser en stor potential i energibranschen.

– Det finns mycket som IoT kan göra för att spara energi. Att addera smarta lösningar i traditionellt sett ganska slutna system blir allt mer vanligt. NODA ligger långt fram med sina tjänster och vi är stolta över att få leverera våra IoT SIM-kort till dem, säger Jonas Rexeke.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.