Spirius SMS-tjänster är en viktig beståndsdel i pinDeliver. En molnbaserad plattform som digitaliserar leveransprocessen, från bokning till leverans och allt däremellan. Idén bakom pinDeliver tog form 2012 i moderbolaget Elicit AB i Göteborg.

– De flesta har väl någon gång väntat på en hemleverans och fått beskedet att transporten kan dyka upp lite när som helst mellan 09-17. Vi började fundera på ett sätt att förbättra aviseringen för hemleveranser, säger Nina Littorin, marknadsansvarig på pinDeliver.

En plattform skapades för att överblicka den del av leveransen som kallas last mile, en term som används i transportplanering för att beskriva slutfasen när varor flyttas från en godsterminal till en slutdestination. pinDeliver tillhandahåller olika gränssnitt och moduler för samtliga delar av last mile sträckan, från hantering av gods på terminal till transportplanering, chaufförsstöd, kundkommunikation och leveransuppföljning planering, en app för chaufförsstöd, en kundkommunikationsmodul, realtidsöversikt samt kundsupport.

– Kommunikationen till förare och slutkunder sker via SMS, så vi behövde en leverantör som kunde hjälpa oss med det. Vi valde Spirius för de har direktavtal med de stora operatörerna och direktkoppling till dem utan mellanhänder. Dessutom finns en redundans i deras lösning som känns trygg. Att SMS-tjänsten alltid fungerar är avgörande för vår affärsidé, säger Nina Littorin.

I dagsläget går det bra för pinDeliver vars kunder främst finns inom dagligvaruhandel och matkassar, men även inom e-handel och transportföretag.
– Vi har sett både ökade volymer och ökat intresse under pandemin eftersom bra hemleveranser har blivit extra relevant. Vi jobbar hela tiden med att utveckla plattformen och göra transporterna mer lönsamma och hållbara, avslutar Nina Littorin.

– Det är väldigt glädjande att pinDeliver använder Spirius SMS. De är en stor aktör inom last mile-leveranser som förstår vikten av att ha en stabil leverantör, säger Jonas Rexeke, vd på Spirius.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.