Spirius levererar SMS-tjänster till Tidvis som är ett verksamhetssystem utvecklat i första hand för vård- och omsorgssektorn. Ett samarbete som fungerar mycket bra. SMS-tjänster för Tidvis verksamhetssystem

Tidvis Sverige AB startade 2012 och var sprunget ur behovet av ett schema- och tidsrapporteringssystem för assistansbolag.

– Då var jag vd för ett bolag som tillhandahöll personliga assistenter och vi sökte ett administrativt verktyg, men det som fanns var inte så verksamhetsutvecklande, berättar Mattias Lind, vd för Tidvis och fortsätter:

– Jag har en bakgrund som system- och verksamhetsutvecklare så jag visste vad jag letade efter och anlitade en egen utvecklare. Resultatet blev Tidvis som vi sedan har byggt ut med kvalitetsledning, ekonomi, rekrytering och en egen social medieplattform, med mera. Från 2015 har jag fortsatt utveckla Tidvis i egen regi.
I systemet används Spirius SMS-tjänster för säker kommunikation med kundernas personal.

– Tidvis är ett slutet system så GDPR-känslig information delas bara på plattformen. Via SMS får användaren en avisering att det väntar ett meddelande i Tidvis, exempelvis en förfrågan om bemanning. Kunden kan också använda SMS för att påminna personalen att signera tidrapporter eller liknande, säger Mattias Lind som tycker att SMS-samarbetet med Spirius har fungerat mycket bra.

– Har vi frågor så får vi snabb och bra service, dag som natt. Det är samma mentalitet som vi själva har. Den attityden är det inte många bolag som har idag.
Just nu är vård- och omsorg fortsatt prioritet för Tidvis, men Mattias Lind ser en förlängning där systemet kan anpassas för andra branscher.

– Egentligen skulle det kunna användas var som helst, men vi tittar på större dagligvaruhandel som Coop eller Ica till exempel. Där sker fortfarande mycket personalplanering på en whiteboard. I en sådan förlängning tror jag också att vi skulle kunna använda fler av Spirius SMS-tjänster för där är det inte samma typ av känsliga personuppgifter som behöver hanteras. Det blir en spännande framtid.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.

Läs mer om Tidvis Sverige AB här.