Nytt REST API med flera förbättringar – State of the art!

Sedan Spirius lanserade sina första tjänster för drygt 12 år sedan så har utvecklingen gått framåt. Men att ändra i API:er som redan används av kunder är inget alternativ eftersom det skulle tvinga kunderna att uppdatera sina befintliga integrationer. Därför väljer vi nu att lansera ett helt nytt API parallellt med de befintliga.

– Vi har tagit fram ett nytt REST API baseras på den teknik som finns idag. Det var dags att göra en uppdatering, då vi kontinuerligt får nya kunder som ansluter till vårt API. Det har varit ett kul projekt att bygga den typen av API, helt i klass med Google och AWS, säger Robin Henriksson, senior utvecklare, som ansvarat för projektet.

Det nya REST API:et har flera förbättringar och funktioner, nedan är finns några av dem:

  • Följer gängse regler för REST, är modernt och enhetligt.
  • Teckenkodningen väljs automatiskt beroende på vilka tecken som ingår i meddelandet.
  • Möjlighet till ännu bättre säkerhet via signerade requests.
  • Möjlighet att sätta DLR URL per request snarare än bara per konto.
  • Bättre OpenAPI-baserad dokumentation.

– Vår befintliga lösning har några år på nacken även om det fortfarande fungerar mycket bra, i vissa fall kanske mer än tillräckligt, för kunderna. Samtidigt är det kul att lansera ett helt nytt REST API som har alla de finesser som nya kunder efterfrågar, berättar Martin Kristell, CTO på Spirius.

– En beta-version finns nu tillgänglig för de kunder som är intresserade av testa. Vi räknar med att släppa den färdiga versionen under tidig vår. Det är en av de största satsningarna vi gjort på några år. Jag skulle våga påstå att det inte finns något bättre API för Application-2-Mobile SMS på marknaden just nu, avslutar Jonas Rexeke.

Länk till de nya API specifikationerna

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.