Att rengöra grisstallar är ett slitsamt arbete – om det görs för hand. Därför har Envirologic AB utvecklat ett tvättrobot som gör jobbet. Datakommunikationen går via Spirius IoT-abonnemang.
Envirologic har över 20 års erfarenhet av att utveckla automatiserade tvättlösningar som finns i flera europeiska länder samt Nordamerika, Asien och Australien. I Sverige använder 44 procent av grisproducenterna företagets tvättrobotar.

– Vår robot EVO Cleaner är en bra investering ur många aspekter. Det är tungt och monotont att högtryckstvätta stallar för hand och även förenat med hälsorisker eftersom du exponeras för stora mängder organiskt damm, berättar Johan Bolin, produkt- och utvecklingschef och fortsätter:

– Roboten gör att grisproducenten kan frigöra arbetskraft till annat och bli mer effektiv, det ger friskare personal och minskade kostnader.
Tvättrobotarna är uppkopplade via Spirius IoT-abonnemang med global roaming. Tekniken används främst för notifieringar som skickas när roboten har tvättat färdigt, men den larmar även vid eventuella driftstopp. Via SIM-korten får Envirologic också tillgång till robotarnas driftstatistik och kan göra uppdateringar eller felsökningar.

– Vi blev rekommenderade att vända oss till Spirius och deras IoT-lösningar passade oss bra. Samarbetet har flutit på sedan 2018 och vi har alltid en bra dialog, avslutar Johan Bolin.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.