Varje år går svenskar miste om miljardbelopp i utebliven försäkringsersättning. Detta vill techföretaget Insurello ändra på och skapa en digital one-stop-shop för kunder som vill få ut ersättning i olika ärenden. För att kommunicera med kunderna används Spirius SMS-abonnemang.
Insurello startade 2016 och har vuxit stadigt sedan dess. Idag består företaget av cirka 130 anställda och är verksamma i Sverige, Danmark, Frankrike och Italien. Företagsidén är enkel. Kunden skapar ett konto hos Insurello och upprättar sitt ärende. Därefter söker Insurellos smarta tjänst genom sina databaser för att se vad kunden har rätt till för ersättningar.
– Du kan vara försäkrad i jobbet, genom din fackförening, din idrottsklubb eller i en rad andra sammanhang. Runt 75 procent missar att anmäla sina skador för de vet inte ens att de kan få ut ersättning, berättar Victor Witting, Marketing Associate på Insurello och fortsätter:
– Vi fokuserar främst på personskador i dagsläget och hjälper även till med en del ärenden kopplade till ersättning vid flygresor och förseningar. Tanken är att vi ska kunna hantera alla typer av ersättningsärenden framöver.

Med teknikens hjälp ska ärenden som ofta upplevs som krångliga för kunden bli enklare och till största delen automatiserade.
– Cirka 70 procent av vår kundresa sker automatiskt och utan telefonköer, men personskador är komplicerat och behöver också mänsklig översyn, säger Victor Witting som går över till att förklara Spirius del i processen:
– Vi skickar aviseringar när något nytt har hänt i kundens ärende eller när vi behöver kompletterande uppgifter. Vi har Spirius Messaging implementerat i ett av våra mailverktyg och skickar dagligen tusentals SMS till kunder på våra fyra marknader. SMS fungerar bra för det får högre uppmärksamhet än ett mail. Spirius har varit väldigt smidiga och anpassningsvilliga, så vi hoppas att de kommer fortsätta vara mer på vår tillväxtresa!

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.