Direkttest AB erbjuder självprovtagning för bland annat Covid19. Tjänsten omfattar distribution av testkit samt kommunikation mellan provtagare, laboratorium och journalförande vårdinstans. Att koppla en trygg SMS-tjänst till testerna blev avgörande när pandemin slog till.

Berättelsen börjar i mars 2020 på Sahlgrenska sjukhusets laboratorium där man såg en stor ökning av Covid-smitta. Det dröjde inte länge förrän det beslutades att all vårdpersonal skulle testas. Något som skulle bli svårt att genomföra praktiskt. Då mindes en kollega att man hade arbetat med utskick av självprovtagning för klamydia via Klamydia.se. Borde det inte gå att göra samma sak med Covid19? Sagt och gjort. Samarbetet började i mindre skala, men när Folkhälsomyndigheten beslutade att allmänheten också skulle testas, så blev volymerna snabbt för stora för att skicka ut till enskilda individer.
– Eftersom alla våra testkit har ett individuellt ID och är opersonliga så kunde vi massproducera dem och låta folk hämta ut dem själva. Individen registrerar sitt test med BankID och får provsvaret på vår webb, berättar Fredrik Wernstedt, vd för Direkttest och förklarar att de valde både mail och SMS som avisering för att provsvar finns tillgängligt. Där kom Spirius in i bilden.
– Det funkade bra integrationsmässigt att få in deras SMS-tjänst i våra system. De flesta som testar sig registrerar med BankID, men inte alla. Då finns ett alternativ att registrera sig med personlig kod. Glöms den bort skickar vi den via SMS istället, vilket är smidigt i Spirius gränssnitt, säger Fredrik Wernstedt och tillägger att Spirius dessutom uppfyllde alla höga kvalitets- och säkerhetskrav som ställdes.
Pandemin fortgår än idag, även om den inte klassas som samhällsfarlig i nuläget.
– Våra testkit används nu för vårdpersonal och brukare på särskilda boenden med mera. Volymen går inte att jämföra med när smittspridningen var som värst, men det går några tusen tester i veckan genom våra system. Totalt har vi kört runt 4,5 miljoner tester via våra plattformar, säger Fredrik Wernstedt som poängterar att hela förloppet kräver en hög driftsäkerhet, inte minst från Spirius sida.
– Nu undersöker vi andra områden som självprovtagning för HPV-screening, diabetes och autoimuna sjukdomar. Vi tittar även på beroendevård där man kanske kan använda övervakad självprovtagning, så vi hoppas på mer och där ser vi såklart ett fortsatt samarbete med Spirius, avslutar Fredrik Wernstedt.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.