SecureAppbox är ett svenskt bolag som hjälper både privat och offentlig sektor att skydda sin kommunikation i enlighet med EU:s dataskyddslagar. Spirius är företagets leverantör av SMS-tjänster.
Secure Appbox molntjänst är byggd enligt ”Privacy, Security & Regulation by design” och möjliggör säkra videomöten, dokumenthantering och behandling av personuppgifter. Idag skyddar tjänsterna kunders kommunikation i drygt 160 länder.
– Vi är redan starka inom offentlig sektor och börjar även röra oss mot den privata sektorn. Vi ser till att våra kunders kommunikation uppfyller NIS-direktivet som ställer krav på informationssäkerheten i offentliga IT-system inom EU. Det kan röra sig om olika samhällskritiska områden från transport till hälsosektorn där säkerheten måste vara hög, vilket vi är specialister på, säger Anders Jonson, Cyber Security & GDPR Expert på Secure Appbox.

För Secure Appbox är Spirius SMS-tjänster en viktig komponent.
– I våra lösningar för säker meddelandehantering är SMS en central del, främst för i autentisering med engångskoder som säkerställer personers identitet. Jag har känt grundarna av Spirius länge och vet vad de kan. Tjänsten har alltid fungerat bra och stabilt. Dessutom är det tryggt att kunna ringa någon verkligen vet hur det fungerar, säger Anders Jonson.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.