Antalet SMS-bedrägerier har ökat lavinartat från hösten 2022 och fortsätter öka i snabb takt. Därför förstärker Spirius skyddet i sin SMS-gateway.

SMS-bedrägerier kan gå till sig på olika sätt och har länge förekommit, men inte i så stor utsträckning som nu. Därför lanserar Spirius omedelbart en larm/stoppfunktion i sin gateway för SMS-trafik som kunden konfigurerar själv från sitt kundportalskonto.
– Detta gäller främst våra Postpaid-kunder, alltså de som faktureras i efterhand. Bedragarna har stor uppfinnsrikedom för att hitta vägar till att nå intäkter. Till exempel kan man utnyttja funktioner att verifiera till mobilnummer, genom att koppla in ett script som skicka tusentals förfrågningar per minut, säger Jonas Rexeke, vd för Spirius.
För Spirius kan det vara svårt att veta exakt vilka volymer som är normala eller onormala för en kund. I den uppdaterade larm/stoppfunktionen kan kunden själv sätta en mängd olika parametrar för att skydda sin trafik.
– Kunden kan sätta larm vid ett visst antal SMS eller kostnad för en viss tid. Låt säga att det larmar om det oväntat skulle skickas 10 000 SMS under en timme. Det går också att sätta in stoppfunktioner om trafiken skulle börja skena iväg vid en annan nivå. För att kunden ska kunna hitta rätt nivåer för sina säkerhetsinställningar finns också en överskådlig graf där man kan se föregående månadsstatistik för att få en överblick. Man kan också sätta olika parametrar för sina olika konton, säger Jonas Rexeke.
Det avancerade filtret fick högsta prioritet att tas fram när antalet bedrägerier ökade drastiskt under hösten 2022.
– Det handlar om att skydda våra kunder och i slutänden oss själva. Om inte våra kunder skulle kunna betala sina fakturor på grund av kapade SMS blir vi stående med kostnaderna för den trafik som är genererad, säger Jonas Rexeke.
Funktionen kommer att vara tillgänglig för postpaid SMS-kunder från och med idag.

Om du är kund till Spirius och behöver hjälp med de nya funktionerna så hör av dig.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.