Miljödata firar trettiofem år som bolag och har gjort en framgångsrik resa som inleddes med system för företagshälsovården och idag handlar om arbetsmiljösystem. Spirius finns med som leverantör av praktiska SMS-tjänster.

Miljödata startade 1988 i Karlskrona där de finns kvar än idag med tjugo anställda. Vd Erik Hallén berättar att de utvecklar det mesta av sina system själva och har internt säljorganisation och kundservice.
– När företaget startade var det som leverantör till Statshälsan, kopplat till företagshälsovård, och det som senare blev Previa. Idag är Previa uppköpta och inte längre kunder, men Miljödata ändrade också inriktning någon gång i mitten av nittiotalet, berättar Erik Hallén.
Företaget började bygga system för rehabilitering av långtidssjukskrivna där det fanns ett stort behov på marknaden, särskilt inom kommunal verksamhet.
– Omkring 2003 lanserades Adato, och då började vi fokusera mer på arbetsmiljö över lag och idag är det vårt huvudsakliga affärsområde. Vi gör webbtjänster för myndigheter, kommuner och större företag, kanske runt 1000 anställda och uppåt. Helt enkelt där det finns ett stort behov av systemstöd kring hantering av sjukfrånvaro, arbetsskador, personalanteckningar och rehabilitering. Det hjälper kunden att göra rätt insatser på samma sätt för alla anställda och få all dokumentation på ett och samma ställe, säger Erik Hallén.

Spirius levererar SMS-tjänster till Miljödatas system. Bland annat kopplat till sjukskrivningar där en anställd kan anmäla sig sjuk eller frisk, vilket personens chef meddelas via SMS. Det finns även signeringslösningar som görs via SMS.
– Vi hade en annan SMS-leverantör tidigare, men var inte helt nöjda med deras modell. Det byggde på att köpa krediter i förhand som man sedan använde för SMS-trafik tills de tog slut, vilket kunde ställa till det. Av Spirius får vi alltid fakturorna i efterhand och en tydlig specifikation på hur trafiken sett ut, säger Erik Hallén och avslutar:
– Vi tittade på Spirius och deras API som vi använder idag. Det har fungerat smärtfritt och pålitligt. Det är aldrig några problem.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.