Square-box Communication - en del av Spirius

Spirius erbjuder Square-box Communications säkra, IP-baserade kommunikationslösningar. Exempelvis skydd mot intrång, överbelastningsattacker och virusangrepp.

Trafik som inte hör hemma på Internet ska inte gå via Internet

Det finns mängder av områden där säkerhetsaspekten är extra viktig och där Internet är en osäker informationsbärare. Till exempel gällande fastighetsstyrning, kameraövervakning, IoT och signaltransport av privata nät.

Vi levererar färdiga, IP-baserade kommunikationslösningar, så kallade "punkt-punkt" eller "punkt-multi punkt". Gemensamt för lösningarna är att din trafik aldrig exponeras ut mot Internet. Detta ger dig ett starkt skydd mot intrång, överbelastningsattacker (DDOS) och virusangrepp (Malware). Vi kan även leverera via eget APN över mobilnät.