Under våren 2018 kommer SMS-operatören Spirius att uppdatera sin webbsajt www.spirius.com. Framförallt handlar det om att göra den tydligare och mer användarvänlig.

– En stor förändring är att vi går från nio produktgrupper till tre fokuserade affärsområden, berättar Jonas Rexeke, VD på Spirius. Vi har delat in det i Messaging, Internet of Things och Solutions och sorterar in våra produkter under respektive område där de hör hemma. Störst är förstås Messaging eftersom det är vår huvudsyssla, men IoT växer snabbt. Under rubriken Solutions hittar man SPIRIsmart som handlar om att skapa anpassade arbetsflöden. Vi ska även bygga upp ett partnernätverk. Vi ser att många kunder vill ha hjälp med exempelvis hosting, säkerhet eller betallösningar och då ska vi kunna erbjuda det tillsammans med några av de bästa aktörerna i branschen. Det gör oss till en mer komplett leverantör.

Ytterligare nyheter på webbplatsen blir en developer zon där utvecklare kan få tag på specifikationer, programkod och se exempel. För befintliga kunder finns den lösenordskyddade kundportalen som ska göras mer överskådlig.

– Startsidan i portalen blir mer av en kontrollpanel där kunden kan se sin information om SMS-trafiken och även kunna redigera inställningarna på sina IoT-SIM-kort, säger Jonas Rexeke. Självklart blir det också ett responsivt gränssnitt så det funkar i mobilen. På det hela taget handlar det om att göra vår webb mer relevant och lättnavigerad både för kunder och partners.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.