Formify är en svensk tjänst för små och medelstora företag som vill använda digitala underskrifter. Tanken är att göra det enklare att skriva avtal och göra affärer inom och mellan länder i Europa. Formify valde dessutom Spirius som leverantör av SMS-tjänster.

Formify levererar en okomplicerad tjänst för digital signering av offerter och avtal med stöd av BankID.
– Vi är en renodlad signeringstjänst som erbjuder de nödvändigaste funktionerna och på så sätt får vi hela organisationer att enkelt implementera signering i sin dagliga verksamhet. Det är en enkel process som uppfyller kraven från eIDAS och vi erbjuder en flexibel betalningsmodell där alla kan hitta sin prisnivå, säger David Nordin, vd för Formify.

Hela idén bakom konceptet är enkelheten. Det finns inga dolda kostnader och allt som behövs ingår, exempelvis SMS.
– Alla företag behöver inte skriva avtal på flera sidor med sina kunder. Det kan räcka med en offert som är ordentligt specificerad. När den godkänns av kunden så kan man börja leverera utifrån den. Och om företaget ber kunden signera offerten via vår tjänst finns sedan en juridiskt bindande underskrift som är starkare än en muntlig överenskommelse eller ett mailsvar. Många av våra användare vittnar om att det blir mindre diskussioner i efterhand, att betalningsviljan stärks och ledtiderna förkortas, berättar David Nordin och fortsätter:
– Under vår uppstart jobbade vi med betakunder som lärt oss otroligt mycket. Dels att hitta rätt i vår produktutveckling och vilka funktioner som efterfrågas. Vi fick också en bättre förståelse för olika typer av kunder. En HR-avdelning har helt andra behov än en managementkonsult som kanske representerar många bolag. Vi kunde hitta smarta funktioner och effektiva tillämpningar.

Att Spirius valdes för att leverera SMS-tjänsten berodde på rekommendationer.
– Min närmaste vän i techvärlden har själv använt Spirius och sa att det inte finns något bättre alternativ. Det är en stabil leverantör, utan tvekan, avslutar David Nordin.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.