Sedan starten 2008 har Linas Matkasse varit en pålitlig leverantör av färdigkomponerade middagskassar med ett av marknadens största utbud. Många kunder väljer att få sina aviseringar från Linas via SMS. En tjänst som levereras av Spirius.
Linas Matkasse grundades av Lina Gebäck och hennes bror Niklas Aronsson. Idag finns konceptet i Sverige, Norge och Danmark med en fortsatt ambition att leverera goda och sunda middagsrecept till sina kunder.
– Sedan dag ett har grundidén varit att minska vardagsstressen så att kunderna kan slippa planera och handla mat. Vi är stolta över att ha Sveriges största utbud. Samtidigt värnar vi om de lokala matkulturerna i våra länder. Det är mycket som skiljer våra matvanor åt, säger Frida Staflin, CRM manager på Linas Matkasse.
När det gäller kommunikation använder sig Linas Matkasse av många kanaler för att nå ut till kunderna, men SMS är fortfarande något som många väljer.
– Vi använder SMS för marknadsföring och för att nå ut till kunden med information om leverans, ändringar som kan uppstå, när kassen är levererad till dörren samt SMS för betygssättning av leveransen, säger Frida Staflin och fortsätter:
– Det är en beprövad och perfekt kanal för korta, enkla meddelanden.
Samtidigt understryker hon att tillförlitligheten i SMS-leveransen är enormt viktig.
– Stabila leveranser är en anledning till att vi har valt Spirius för våra SMS-tjänster. Vi skickar stora volymer inom korta tidsspann. Skickar du till en stor kundbas måste meddelandet komma fram i rätt tid. Blir det förseningar i SMS-trafiken blir informationen snabbt irrelevant, säger Frida Staflin som tillägger att de få problem som uppstått inte har berott på Spirius tjänst utan andra teknikstörningar.
– Då har de istället varit behjälpliga med att reda ut vad som gått fel och hur vi ska undvika det framöver. Att Spirius har dubbla siter med servrar för redundans och lastbalansering känns väldigt bra och tryggt. Om något skulle gå fel så är det aldrig kört, konstaterar Frida Staflin.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.