LightAir AB är ett svenskt företag som utvecklar luftrenare, främst för industrier. En bransch som är medveten om att både människor och maskiner behöver god luftkvalitet.
– Vår unika patenterade teknik fungerar som bäst från den smutsigaste industrin till kontor Men i inom industrin finns riktlinjer och gränsvärden, även om de ofta är högt satta. Personal, maskiner, robotar och även lagerhållning behöver ren luft och mindre damm och andra skadliga partiklar, säger Peter Svensk, vd för LightAir och tillägger att även kyrkor har stora behov då små, och farliga, sotpartiklar från stearinljus sätter sig överallt. Något som är kostsamt att sanera.
LightAirs lösningar renar luften cirkulärt i rummen via elektrostatfilter, en teknik som tar bort de farligaste och minsta partiklarna. Tekniken oskadliggör bland annat, mögelsporer, virus och bakterier.
– Alla enheter är uppkopplade via vårt LightAir Connect så vi kan se status på luftfuktighet, temperatur, partikelnivåer med mera och här kommer Spirius in i bilden, säger Peter svensk och fortsätter:
– Vi använder deras IoT-abonnemang och det har fungerat väldigt bra sedan vi startade. Det ger oss en bra överblick och vi kan styra våra abonnemang vilket är positivt. Exempelvis om vi behöver stänga av ett abonnemang. Att ha full koll i realtid gör att vi kan leverera en speciell service till våra kunder; ren luft.

För mer information, kontakta Jonas Rexeke.